Wat is Klassieke Homeopathie?

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij, in tegenstelling tot de gewone homeopathie, gekeken wordt naar alle klachten en symptomen die bij een persoon tot verschijning komen, de totale mens wordt bekeken.

Kort samengevat:
Een substantie die bij een gezond persoon symptomen veroorzaakt die gelijk zijn aan het beeld van de zieke mens, dienen gepotentiëerd aan de zieke mens gegeven te worden, en hij zal genezen. Dit is, in makkelijke taal, het gelijksoortigheidsprincipe (of beginsel) dat Samuel Hahnemann bedacht eind 18e en begin 19e eeuw als een van de grondslagen van de homeopathie. Similia Similibur Curentur: het gelijke met het gelijkende genezen.

Een substantie is een oplossing van een middel afkomstig van een mineraal, plant, dier of een nosode (menselijk ziekteproduct, bijv. TBC).
Bijvoorbeeld de energie van de plant komt in de oplossing te zitten, net zoals die energie van een plant ook in een zaadje kan zitten, niet zichtbaar, maar wél aanwezig.
De energie die er voor zorgt dat uit een brandnetelzaadje weer een brandnetel ontstaat.
Deze energie is nu opgelost in de substantie.
Deze oplossing (oer-tinctuur) kan verdund en geschud worden in een D- potentie (decimale potentie, verhouding 1:10), in een C-potentie  (centesimale verdunning, verhouding 1:100), of in een LM-Potentie (1: 50.000).

Om deze oplossing sterker te maken, wordt de oplossing bij elke verdunning geschud (gepotentiëerd). Hoe verder door-verdunt en geschud, des te meer ruimte de energie van die oplossing krijgt om in te bewegen, om activiteit te ontplooien.

Deze actieve informatie; die actieve energie van bijvoorbeeld die brandnetel, kan op verschillende manieren worden opgeslagen:
in een oplossing (diluut),
in een tablet,
in een korrel (globuli),
of in een ruikdosis (olfactie)

Door het Homeopathische geneesmiddel in te nemen, geven we actieve informatie -een actie-  aan onze levenskracht die op zijn beurt hierop gaat reageren met -een tegenreactie- hetgeen de genezende reactie is van het zelf-genezend vermogen.

Elke geneesmiddel-groep heeft zijn specifieke werking.
Een mineraal lijkt dood, niet te leven, maar bezit wél energie. Deze ‘dode’ energie van het minerale middel, waarmee we onze levenskracht prikkelen, geeft als reactie een activering van ons zelfgenezend-vermogen.
Een plant daarentegen, heeft heel veel groeikracht. Het plantaardige middel heeft heel veel levensenergie, als reactie hierop geeft onze levenskracht een vertragende reactie op de actie van het middel, waardoor er een vertraging/vermindering komt in de uiting van onze ziekte.
Zo ook heeft het dierlijke middel die levensenergie, maar beschikt het dier ook over een eigen binnenruimte, waardoor er o.a. een zenuwzintuigstelsel en een hormoonstelsel aanwezig is bij de hogere diersoorten. Deze middelen werken meer op het emotionele vlak.
De nosode (een menselijk ziekteproduct) heeft betrekking op onze erfelijkheid; ziektes die in de familie voorkomen die bepaalde tendensen laten zien. Door een nosode voor te schrijven reageren we met onze levenskracht op de (vaak blokkerende) tendensen, waardoor deze afnemen en tenslotte verdwijnen.

Zo prikkelt iedere geneesmiddel-groep (mineraal, plant, dier, nosode) op zijn eigen manier onze levenskracht. Binnen elke geneesmiddel-groep zijn de individuele middelen te vinden met hun specifieke werkingsgebieden en specifieke eigenschappen.

Er is nog een speciale groep middelen die we de tussenmidelen noemen, dit zijn Homeopathische geneesmiddelen die de levenskracht activeren, om te gaan reageren op de voorgeschreven Homeopathische geneesmiddelen.
Dit zijn;
Carbo Vegetabilis – houtskool (ook bekend als Norit),
Carbo Animalis – dierlijke kool,
Hepar Sulphuris Calcareum – kalkzwavellever,
Sulphur – gezuiverde zwavel.

In de Materia Medica (boek over de geneesmiddelen) zijn van elk Homeopathisch geneesmiddel de bijzonderheden opgeschreven afkomstig van de bevindingen die gezonde mensen hebben ondervonden na inname van dit geneesmiddel. Precies dit geneesmiddelbeeld  (lees: geproduceerde symptomen), kan een genezende reactie geven bij ziekte die zich op deze zelfde manier laat zien.

Een ziekte kan op twee manieren tot verschijning komen:
– Als een dynamische ziekte, die zich niet uit in aanwijsbare pathologie,
– Als een stoffelijke ziekte, die zich wel uit in aanwijsbare pathologie.

2013-11-28_HahnemannAfhankelijk van de ziekte, dynamisch of stoffelijk, kunnen we Homeopathie voorschrijven.
– dynamische geneesmiddelen, deze worden dan geschud.
Meestal in LM of in C potenties
– stoffelijke geneesmiddelen, steeds dezelfde dosis, niet geschud.
In D potenties, C potenties, soms in LM.
Dr. Schüssler Celzouten voor activering op cel-niveau.
– Orgaanmiddelen, ter ondersteuning van een orgaan, meestal in oer-tinctuur.

Homeopathie is inzetbaar op elke manier zoals de ziekte zich laat zien.
Een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen.
Dit is het basisprincipe van de homeopathie.

 

Ook Goethe (1749-1832) herkende in Hahnemann al een groot man; hij is ooit door Hahnemann behandeld met homeopathie en sprak toen grote bewondering uit voor het werk en het inzicht dat Hahnemann in die tijd al had.