Geschiedenis van de Geneeskunde, voor de toekomst visie op gezondheid en ziekte

Wat Geneeskundige geschiedenis voor een visie naar de toekomst:

De medische wereld is al zo oud als Hippocrates (460 voor christus tot 370 voor christus) hij is 90 jaar oud geworden.

Hippocrates haalde de geneeskunde uit de hoek van tovenarij en godsdienst. Hij stelde de diagnose aan de hand van de lichamelijke klachten en behandelde deze met zijn therapie. Hij bouwde het eerste ziekenhuis op zijn geboorte eiland Kos.

Van Hippocrates is ook de uitspraak: ”laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”.

Hij ontdekte ook de 4 sappen, bloed, slijm, gele en zwarte gal.

Vanuit deze tijd is de geneeskunst ontwikkeld.

Plato (athene, ca 427 v. Chr. tot 347 v Chr.) ongeveer 80 jaar oud geworden,  was een Griekse filosoof en schrijver. Hij was leerling van Socrates en leraar van Aristoteles.

Plato die dacht in het grote geheel, de eenheid.

Aristoteles die de logica in voerde en de methodologie, als manier om wetenschap en filosofie te bedrijven. Aristoteles ging  met het denken het geheel scheiden in delen, in afzonderlijke gebieden. Hiermee is de wetenschap ontstaan, de ontleding der dingen.

Vanuit deze 2 stromingen is de geneeskunst ontwikkeld.

De ‘natuur’geneeskunde die al ouder is dan de ’wetenschappelijke’ geneeskunde.

Men kende in eerste instantie alleen de werking van de planten en kruiden die later door de monniken werden gekweekt, de medicinale tuinen.

Na de planten en kruiden ontdekte men de mineralen, edelstenen en middelen van dierlijke oorsprong.

In de apotheek werden de geneesmiddelen gemaakt. Vaak werden zij kruideniers genoemd en hadden hun eigen kruideniers gilde.

Zij verkochten naast de geneesmiddelen ook suikergoed, wijn, kaarsen, e.d.

In 1240 kwam er een scheiding tussen apotheker en medicus.

Om eenheid te scheppen in de verschillende voorschriften werd van overheidswege een wetboek vast gesteld. In Nederland was het Antidotarium Nicolai dat in 1550 in Amsterdam werd ingevoerd en in 1636 door de plaatselijke Farmacopee werd vervangen.

Verschillende steden hadden hun eigen farmacopee.

Van 1636 gaan we naar 1805, toen bracht de Nederlander Allart de Pharmacopoea Batava uit en in 1851 kwam de eerste editie van de Pharmacopoea  Neerlandica op de markt, die sinds 1983 door de negende editie is vervangen.

Van Kinabast (china officinale) naar kinine:

Rond 1818 ontwikkelen Franse apothekers Pierre Pelletier en Joseph Caventou een chemische methode om het zuivere alkaloïde kinine te isoleren uit kinabast. Hier is het begin van de chemische farmacie ontstaan.

Het nieuwe chemische, experimenteel fysiologische en farmacologische onderzoek speelde een belangrijke rol bij het propageren van het gebruik van zuivere stoffen met een fysiologische meetbaar effect in de geneeskunde. Het probleem was dat vooralsnog weinig bekend was over hoe ze precies gedoseerd moesten worden en wat de precieze therapeutische effecten ervan waren. Men moest letterlijk door schadde en schande ondervinden wat de voordelen en nadelen waren van de zuivere stof kinine ten opzichte van het niet gezuiverde kina poeder. Pas toen chemische zuiverheid in therapeutische zin een plaats had gekregen in de materia medica (volgens Coëlho,  zakwoordenboek der geneeskunst betekend materia medica, kennis van de geneesmiddelen, hun samenstelling en toepassing in de geneeskunst) was het pleit beslecht voor kinine.

Opmerkelijk is dat Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843), in die dagen een vooraanstaand arts was die tegelijkertijd een grote tegenstander was van de toenmalige inzet van giftige stoffen als arsenicum, zware kwik.
Hij zag de mensen niet beter worden na de behandelingen die toen ingezet werden.
Hahnemann stopte zijn werkzaamheden als arts en ging o.a. vertaalwerk doen en verdiepte zich ook in allerlei stoffen.
Tot hij bij een van zijn onderzoeken, ook met kinabast, zag dat hij malaria verschijnselen kreeg toen hij het middel (verdund en geschud) op zichzelf had uitgeprobeerd.
Hier is de Homeopathie geboren.
Hij gaf dit middel aan een malaria patiënt en zag een duidelijke verbetering van de klachten na (1x) gebruik van het verdunde en geschudde middel.
Deze Kinabast,  met zijn Latijnse naam China Officinalis, schreef Hahnemann afgekort op als: Chin. Heden ten dage wordt dit middel nog en zeer vaak toegepast bij uit een lopende klachten.
Hahnemann schreef ook allerlei Farmaceutische boeken waaronder die de Deutsche ArzneiBuch( DAB) en later ook het HAB (Homöopathische Arzneibuch (HAB).

Hahnemann die in dezelfde tijd leefde als de Franse apothekers (Pierre Pelletier en Joseph Caventou).

In Duitsland een grote Farmaceut is die naar de naam Bayer luistert.

1827, E. Merck, Darmstadt, starts manufacturing operations under the leadership of Heinrich Emanuel Merck . (Fa. E. Merck ook een Duitse Farmaceut).

1888, Henry Kendall Mulford patents the Mulford tablet machine

 De hedendaagse reguliere geneeskunst is echter pas een kleine 150-200 jaar oud.

Waarin ze nog steeds op zoek zijn naar de voor en nadelen van chemische geneesmiddelen, letterlijk door schadde en schande ondervinden.

Is de Farmacie hiermee soms/vaak een schandalige geneeskunde!?!?

Op de vraag of de Farmacie soms/vaak een schandalige geneeskunde is!?!?  Kan ik u het antwoord niet vertellen. Wel zijn er genoeg artikelen te vinden op internet met dramatische cijfers. Zie link naar:

artikel HP de tijd 15 april 2016 https://www.hpdetijd.nl/2016-04-15/geneesmiddelen-doodsoorzaak-nummer-drie

Het kan gelukkig ook anders, met natuurlijke voeding in plaats van een medicijn:
artikel van VGZ:
https://www.cooperatievgz.nl/newsroom/spectaculaire-resultaten-proef-met-voeding-als-medicijn-tegen-diabetes-type2

Onlangs gehouden proef:
artikel 9 maart 2018
https://keerdiabetesom.nl/
https://keerdiabetesom.nl/onze-onderzoeksresultaten-in-het-nieuws/
https://nos.nl/artikel/2221333-andere-leefstijl-helpt-bij-diabetes-2.html

Vanuit de Geschiedenis van de Geneeskunde kunnen we een visie ontwikkelen voor  de toekomst van onze gezondheid en behandeling van onze ziekten.

Al met al zijn er tot op de dag van vandaag twee grote stromingen binnen de gezondheidszorg, de reguliere gezondheidszorg en de complementaire gezondheidszorg.
Jammer dat deze twee stromingen hun kennis niet kunnen delen met elkaar en dat de consument die tegelijk ook als patiënt er tussen in staat.

Gelukkig kunnen we nu deze informatie makkelijker met elkaar delen via de sociale media. Om een brug te kunnen slaan tussen de reguliere en complementaire gezondheidszorg.
Het delen van informatie om gezond te blijven met natuurlijke voeding en beweging, ondersteuning te geven met natuurlijke complementaire gezondheidszorg (o.a om stress te verminderen, meer in balans te zijn/blijven om ons beter in ons vel te voelen).
Mocht dit alles toch nog te kort schieten dan kunnen we gelukkig ook een beroep doen op de reguliere gezondheidszorg voor hun diagnose en behandeling bij ernstige ziekten.

Bovenal moeten we als individu, als volwassen mens, ons gezond verstand gebruiken om eigen keuze te maken voor onze gezondheid en een gezonde levens stijl.
Ook voor onze kinderen moeten we diezelfde gezonde keus maken om hun een goede start in hun leven mee te geven.