Gezondheid & Ziekte

Wat is Gezondheid? En wat is ziekte?
Wat hebben deze twee uitersten gemeen met elkaar?

Ze zijn om te beginnen elkaars tegenpolen, dat wil zeggen het zijn beide uitingen van ‘onze’ dynamiek die in ons aanwezig is. We kunnen deze twee uiterste niet meten, hoe gezond zijn we of hoe ziek zijn we. Wel kunnen we de gevolgen van gezondheid en ziekte meten. De symp0tomen kunnen we zien en herkennen van gezondheid en ziekte.
Als er een dynamische balans is op alle vlakken, lichamelijk – emotioneel en geestelijk, dan is er gezondheid af te lezen. Een stralende huid, veel energie, goede eetlust en dorst alles loopt dan gesmeerd en niets is op lichamelijk vlak teveel. Zo zijn we ook mentaal emotioneel stabiel en kunnen we de hele wereld aan.
Zodra deze dynamische balans verstoord raakt schuiven we op van gezondheid richting ziekte. Hoe groter de verstoring des te meer we richting ziekte opschuiven.

Deze verstoring is zichtbaar in de uitting van ziekte maar waardoor is het ontstaan? Wat is de ontstaansgeschiedenis van ziekte, wat is hier aan voorafgegaan? Waardoor is het dynamische evenwicht verstoord? Wat moet er hersteld worden om deze verstoring op te heffen. Een verstoring die zich op alle vlakken kan laten zien, vaak zeer complex.

Ziekte het tegenovergesteld van gezondheid.
Gezondheid is een dynamische balans van ons immuunsysteem (herstellend vermogen), op 100% actie is een 100% reactie. en blijven we gezond.
Bij ziekte is er geen 100% reactie meer, deze is dan verstoord.
Er kan een tekort in reactiekracht zijn, een overdaad of een destructie. of een menging van deze 3 tendensen.
Onze levenskracht is verstoord en deze verstoorde levenskracht uit zich in een verstoorde lichamelijk beleving, verstoorde emotionele beleving  of  verstoorde mentale beleving.
Een verstoorde levenskracht produceert een vertoord lichaam en een gezonde levenskracht produceert een gezond lichaam.

Met Homeopathische geneesmiddelen spreken we de verstoorde levenskracht aan om op het middel te gaan reageren.
Beide zijn energetische krachten, niet zichtbaar.Wat wel zichtbaar is de uiteindelijke verstoring die we ziektebeelden noemen. Ziekte is eigenlijk  gestolde energie. Zoals Einstein het schreef: Massa en energie blijken elkaar uit te drukken volgens de bekende formule E = mc2
de een kan niet zonder de ander.Het is als de ander kant van het muntje, samen bepalen ze onze dynamiek in het vermogen om te herstellen van een onbalans. Een onbalans die er telkens is. Deze onbalans is er zoveel dat het bijna een balans wordt. Hoe leg ik dit nu uit? Wat ik bedoel is met een voorbeeld te beschrijven.
Onze ademhaling is steeds in onbalans, als we kijken aan de kant van het zuurstof arme bloed dan is daar telkens een teveel aan CO2 en een tekort aan Zuurstof, O2. Dan vind er een uitwisseling plaats tussen onze longen en onze bloed baan (haarvaatjes in de longblaasjes)  en wisselt het van kant, het teveel aan CO2 wordt afgegeven en op die afgegeven plek kan weer O2 worden opgenomen. Er is dan weer heel veel zuurstof in ons bloed. deze onbalans gaat maar door waardoor het een dynamiek wordt van opname en afgifte aan beider zijden van onze longblaasjes.