NVKH – kwaliteitskeurmerk

De  NVKH is de grootste beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten, met  meer dan 600 professionele homeopaten die op deskundige wijze de  klassieke homeopathie bedrijven. Een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure, die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH kwaliteitsbeleid.

De  bij de NVKH aangesloten homeopaten moeten aan strenge kwaliteitseisen  voldoen om lid te worden en blijven van de vereniging. Een klassiek  homeopaat is gemiddeld vijf tot zes jaar in opleiding. Tijdens deze  opleiding wordt de student geschoold in vijf hoofdrichtingen;

  • Klassieke homeopathie;  kennis, vaardigheid en inzicht o het gebied      van filosofie,  techniek, geneesmiddelenbeelden, geneesmiddelenreacties,      enz.
  • Medische Kennis; inzicht in het lichamelijk functioneren, onderkennen      van acute en levensbedreigende situaties.
  • Ethiek; respect ten opzichte van patiënt, gelijkwaardige      verhouding, vertrouwenspositie, geheimhouding, integriteit
  • Psychologie; inzicht in het psychisch functioneren van de mens,      inzicht in de therapeutische situatie
  • Praktijkvoering; organisatie, waarneming, patiëntenadministratie,      structuur van de gezondheidszorg, enz.

Na  registratie bij de NVKH volgt men jaarlijks een aantal verplichte  nascholingsdagen. Alle leden zijn verbonden aan een werkgroep om  regelmatig collegiaal contact te hebben om onderwerpen  te bespreken zoals klassiek homeopathische filosofie, bespreken van  eigen behandelingen, waarneming van de praktijk en samen te werken bij  activiteiten in de regio.

Verder worden alle nieuwe leden gevisiteerd ter controle van de door ons vastgestelde criteria  met betrekking tot praktijkinrichting en praktijkvoering, informeren  van de patiënten, bereikbaarheid van de praktijk en de waarneming van de  praktijk.

Alle bij de NVKH aangesloten klassiek homeopaten mogen als kwaliteitskeurmerk de gedeponeerde titel R-HOM voeren. Logo NVKH

Soorten homeopathie

Om de klassieke homeopathie goed te kunnen uitoefenen, is een lange studie noodzakelijk. Ook nadat  men in de praktijk begonnen is  vergt het veel studie om de vakkennis op  peil te houden . Er wordt veel tijd uitgetrokken voor de consulten en  de uitwerking hiervan, waardoor per dag maar een beperkt aantal  patiënten (6 tot 8) kan worden behandeld. Dit heeft ertoe geleid dat er  pogingen zijn ondernomen om de homeopathie op een meer eenvoudige wijze  toe te passen.

Zo ontstonden de “klinische”  homeopathie en de “complex” homeopathie. In de klinische homeopathie  geeft men homeopathische middelen voor afzonderlijke klachten; een  middel voor hoofdpijn, een ander middel voor aandoeningen van de  luchtwegen, weer een ander middel voor spijsverteringsstoornissen enz.   Men handhaaft hier de klachtgerichte benaderingswijze van de reguliere  geneeskunde, waarbij men in plaats van allopathische medicijnen één of  meerdere homeopathische middelen voorschrijft. Omdat de middelen niet  worden voorgeschreven op grond van het totale symptomenbeeld, is de  werking dikwijls meer plaatselijk en van kortere duur. Soms treedt een  verschuiving van klachten op.

In de complexhomeopathie worden verschillende homeopathische middelen met affiniteit tot  bepaalde klachten samengevoegd. Het is dan betrekkelijk eenvoudig om  voor een bepaalde kwaal een middel uit te zoeken. Zo kan men  bijvoorbeeld voor hooikoorts een bepaald mengsel van middelen in één  flesje geven en voor hoest een combinatie van weer andere middelen.  Sommige van de middelen die in het flesje zitten kunnen een verlichting  van klachten geven. De ervaring is dat langduriger gebruik noodzakelijk  is en dat klachten soms eerder terugkeren dan wanneer een homeopathisch  middel op een totaal symptomenbeeld is voorgeschreven.

De klassieke homeopathie gaat uit van een holistische visie. Dit betekent dat een middel niet  uitsluitend wordt voorgeschreven op lichamelijke klachten, maar op de  gehele mens. Daarom is het van belang dat de klassiek homeopaat zoveel  mogelijk van de patiënt te weten komt. In het eerste consult zal de  klassiek homeopaat dan ook proberen zich een totaalbeeld te vormen van  de lichamelijke en psychische klachten, de leefgewoonten en de  persoonlijkheid van de patiënt. Alleen op deze wijze kan een middel  gevonden worden dat bij de patiënt past.

Lijken  de klachten van alle patiënten met dezelfde ziekte op het eerste  gezicht dus min of meer hetzelfde, de homeopaat zoekt naar een  individueel beeld van de patiënt. Als dit beeld duidelijk is, dan past  hier een specifiek homeopathisch middel bij. Dit is de reden dat tien  patiënten met dezelfde aandoening van een klassiek homeopaat allemaal  een ander middel kunnen krijgen.

Een homeopathisch geneesmiddel wordt dus heel individueel voorgeschreven.

Bij het voorschrift is niet alleen de hoofdklacht van belang, maar  vooral de persoon achter de klachten. Een persoonlijk consult bij een  klassiek homeopaat is noodzakelijk om de juiste middelen bij uw  “klachtenbeeld’ te vinden. U leest daarover meer op deze pagina.

Indien u meer wilt weten over klassieke homeopathie kunt u op deze pagina gratis folders en de Nederlandse Homeopathiegids bestellen. In  deze gids krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over  homeopathie.