Waarde / Kosten (daar ik de tarieven heb los gelaten)

Vanaf 01-01-2022 komen de tarieven (voor mijn diensten) en de facturen te vervallen.

Mijn diensten als klassiek homeopaat wil ik voor iedereen bereikbaar maken, ook voor de mensen die minder draagkrachtig zijn.
Het tarief laat ik los en laat de waarde over aan diegene die van mijn diensten als homeopaat gebruik wil maken.

Een ander verschil is, dat ik vanaf 1 januari 2022 kosten die ik maak voor het maken van de middelen (in overleg) vergoed wil hebben, evenals de kosten voor het opsturen van de middelen.
Een overzicht hiervan komt binnen kort op de website te staan.


zie Klik hier voor meer informatie over deze verandering.

Wat is voor u de waarde van het consult? Deze waarde kunt u  het liefst contant  betalen en indien dat moeilijk is ook met een (gedeeltelijke) wederdienst.                              

 

  Het eerste consult

  ongeveer 1,5 uur

  uw Waarde

  Vervolgconsult

  Indien een korter consult

     1 uur

  1/2 uur 

  uw Waarde

  uw Waarde

  Acuut consult

 

  uw Waarde

  Kort telefonisch consult

  per 10 min.

  uw Waarde

In mijn (toekomst) beeld wordt de waarde bepaald door degene die de vraag heeft gesteld aan een ander. Als ik een vraag (dienst of een goed) stel, dan betaal ik de waarde die het voor mij heeft aan de ander, het liefst contant. Of een deel contant en het andere deel met een weder dienst of een goed waar ik mee kan ruilen. En als ik geen contanten meer heb, dat ik dan een dienst kan verlenen aan diegene die voor mij van waarde is geweest. En als diegene niks nodig heeft, dat ik dan een dienst voor een ander doe met een vergelijkbare waarde. Ook kan ik ruilen met producten of andere zaken die het evenwicht weer brengen in de balans van vragen, geven en ontvangen. We kunnen verder denken dan alleen met geld.

Het is hoe dan ook mijn wens om tijdelijk (voor hoe lang dan ook) meer met contant geld te betalen, zodat er voorlopig een onderlinge geldstroom kan ontstaan waarmee wij elkaars waarde onderling mee kunnen uitwisselen. Een concrete geldstroom in plaats van het wisselen van digitale getallen.

Voor meer informatie of voor een afspraak klik hier.

 

  • Klassiek Homeopaat Ben Bongers praktijknummer 026-3391665 of bij spoed 06-33905809. U kunt de voicemail inspreken dan zal ik u z.s.m. terugbellen. Bij vakanties zal er een vervanger zijn.
  • Alle behandelingen dienen contant of per bank via overschrijving te worden betaald.