Consult & Behandeling

Het Consult

Het consult is het gesprek wat wij samen hebben over uw klachten. Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur, de vervolgconsulten duren een uur. Tijdens het eerste consult, waar ik de basis leg voor  uw behandeling, probeer ik zoveel mogelijk zicht te krijgen op uw klachten en andere ongemakken. Het is ook van belang om zicht te krijgen op uw biografie en de door u doorgemaakte ziektes. Van belang is ook welke ziektes er in uw familie voorkomen (bij uw vader en uw moeder, opa’s en oma’s, en eventueel bij broers, zussen, ooms en tantes).  De behandeling van Klassieke Homeopathie bestaat uit verschillende consulten waarbij we tussendoor regelmatig kunnen afstemmen, mocht dat nodig zijn. Komt u met specifieke problemen of klachten dan wil ik hier ook alles van weten, alle informatie die u mij vertelt is van belang, het zegt iets over u. Tijdens het consult luister ik naar u, stel ik vragen en schrijf ik deze informatie op. Deze informatie verwerk ik in een speciaal  computerprogramma. Het beeld wat ik van u krijg, moet overeenkomen met de Homeopathische middelen. Als u bijvoorbeeld altijd kouwelijk bent, dan moet dat ook in de werking van het middel terug te vinden zijn.  Na het eerste consult schrijf ik één of vaak meerdere Homeopathische middelen voor, vanaf dan start de behandeling.

De behandeling

Door de middelen geef je jezelf een actie (een prikkeling) waarop je zelf reageert met een reactie. Vaak leg ik dit principe uit op de volgende manier: als wij ons hoofd stoten (de actie / de prikkeling), reageren we hierop vanuit onszelf met een bult (de reactie). Hoe harder we ons hoofd stoten, des te  groter de bult. Ons lichaam reageert tegenovergesteld op de prikkel. We krijgen normaal gesproken een bult en géén deuk als we ons hoofd stoten. Hoe de reactie op de middelen bij u is wil ik graag van u vernemen. In de periode tot het volgende consult wil ik graag op de hoogte blijven hoe de resultaten zijn van de behandeling, zodat ik tijdens de behandeling, waar nodig, kan bijsturen. Dit contact kan meestal per telefoon of per e-mail. Graag zou ik ook van u willen vernemen als er zich duidelijke verbeteringen of verslechteringen voordoen tijdens de behandeling. Alleen op deze manier kan ik ondersteunend zijn in een effectieve behandeling van uw ziekte, klachten of andere ongemakken.
De Homeopathische middelen spiegelen uw ziekte of klachten en geven u dezelfde prikkel als waar u al last van heeft, de reactie is echter tegenover gesteld aan deze prikkel, hierdoor wordt uw herstellend vermogen weer geactiveerd door deze lichte prikkel van het middel.
Uw zelf-genezend (herstellend) vermogen komt meer in balans waardoor er uiteindelijk een gezond lichaam kan ontstaan. Een zelf-genezend vermogen dat niet in balans is kan geen gezond lichaam produceren en laat de verstoring zien in uw ziekte of klachten. Om deze balans weer terug te krijgen moeten we spiegelen, het gelijke met het gelijkende genezen, (Similia Similibur Curentur) de spreuk die Samuel Hahnemann meer dan 200 jaar geleden uitsprak nadat hij inzicht kreeg in hoe daadwerkelijke genezing werkt in de mens en wat er genezen moet worden. Als voorbeeld noem ik vaak: hoe reageert ons lichaam als wij ons hoofd stoten? Met een deuk of met een bult? (zie boven) En hoe harder we ons hoofd stoten, des te groter de bult. op de actie van het stoten reageren we met een gelijke maar tegenover gestelde reactie, een kleine of grote bult. Alle informatie hiervoor is al in ons aanwezig, het geneest van zelf, zo ook een wondje. Dan is er een goede balans maar o-wee als deze verstoord is. Dan kunnen we niet lekker in ons vel zitten, tot zelfs aanwijsbare ziektes als kanker. Bij deze twee uitersten van verstoring in de balans van ons zelf-genezend vermogen, en alle mogelijke tussenliggende varianten hierop, hebben we het stoten van de prikkel nodig (bijna letterlijk zelfs) van buitenaf, om van binnen een reactie los te maken. Alles moet zo gelijkend mogelijk zijn en dat is mijn vak, mijn werk, mijn passie.

Het vervolgconsult

Tijdens het tweede consult en de eventuele andere vervolgconsulten kijk ik hoe de reacties, de verbeteringen en/of stagnaties zijn geweest op de behandeling. Ook kijk ik naar hoe u het heeft ervaren, wat er van binnen beleeft wordt,  of dat u meer of minder energie heeft. Alle informatie is ook nu weer van belang. Zijn er nieuwe klachten gekomen of oude klachten weer terug gekomen? Hoe is het in het dagelijkse leven gegaan, hebben zich hier gebeurtenissen laten zien of is het anders gegaan dan anders? Met andere woorden: het kan zijn dat u anders in uw eigen leven staat. Met bijvoorbeeld minder angst, of u wordt minder snel boos of wordt u nu juist wel boos, wat u anders niet gewaar was. Het gaat niet alleen om lichamelijke klachten of lichamelijke ongemakken, ook de emotionele en mentale klachten of ongemakken neem ik mee in uw behandeling. Op deze vlakken laat u zich ook zien, hier kan ook een onbalans zijn.

Het is zelfs zo dat het met elkaar verbonden is door uzelf, u bent één met wat u ervaart en één in wie u bent, het is samen één geheel. Al deze nieuwe informatie zorgt voor een nieuw beeld wat ik van u krijg. Dit beeld moet ik weer terug vinden in de middelen die ik u voorschrijf. Het kan een ander middel erbij zijn, of hetzelfde middel maar dan sterker, of nieuwe middelen. Zodat ik hiermee weer kan spiegelen met wat ik waarneem van u, op alle niveaus. Een vervolgconsult duurt meestal 60 minuten. Tijdens ieder vervolgconsult probeer ik alle signalen op te vangen die van belang kunnen zijn voor uw behandeling. Naast de lichamelijke klachten kijk ik ook naar uw welbevinden, wat uw leefstijl is en wat uw leefgewoontes zijn. Tevens kan mijn kennis van voeding, zowel lichamelijk als mentaal/emotioneel, mogelijk een positieve bijdrage leveren aan uw genezingsproces. Alles wat wij tot ons nemen is voeding, zelfs water is voor ons voeding, zo nemen wij ook onze omgeving tot ons en reageren wij hierop. Hoe wij hiermee omgaan laat zich vertalen in hoe wij ons voelen. Zo  kunnen we bijvoorbeeld vasthouden in onze darmen, vasthouden in onze emoties, maar ook  in gedachten door vasthoudend te zijn. Tegenovergesteld kan juist ook: we laten alles helemaal los, diarree, lachen gieren en brullen, en zijn we wispelturig. Zo heeft alles twee kanten, en het gaat dan om de balans en de dynamiek hiervan. Een wisselwerking tussen binnen en buiten, kop en munt, waardoor het een eenheid wordt: een mens of een munt. Een eenheid die in balans is, is gezond. Een verstoorde eenheid kan genezen en weer gezondheid ervaren, een eenheid ervaren, om je weer mens te voelen. Zodat we ons als mens kunnen uiten in onze creativiteit en hiermee onze uniekheid uitdrukken naar de buitenwereld toe.

Bron: http://www.klassiek-homeopaat.com/