BELANGRIJKE VERANDERINGEN PRAKTIJK Ben Bongers per 1 januari 2022

                                                                                                                      

Via deze nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van mijn besluit om vanaf 1 januari 2022 geen rekeningen meer te schrijven voor mijn diensten als Klassiek Homeopaat. In deze nieuwsbrief ga ik hier verder op in.

Door wat er de laatste maanden zichtbaar is geworden rondom het thema ‘Corona’ en dat gezien vanuit het perspectief van onze gezondheidszorg, is mij veel duidelijk geworden aan het systeem waarin wij ons bevinden.

Gezondheidszorg is in mijn ogen niet het terrein waar economisch gewin gemaakt zou moeten worden. Ook niet door zorgverzekeraars, beleggers, investeringsmaatschappijen, enzovoort.

Ziekte en ziek blijvende mensen geven nu rendement en dat zorgt er juist voor dat ziekte blijft voortbestaan zodat eraan verdiend kan worden. En het aantal chronisch zieke mensen stijgt alsmaar.

Binnen het gezondheidssysteem zoals deze nu is ingeregeld ligt de verantwoording buiten de patiënt/cliënt, die het lijdend voorwerp wordt van het gevecht om de centen, en daarmee uiteindelijk aan het kortste eind trekt. En wij als alternatieve gezondheidzorg trekken aan een steeds korter wordend eindje, met meer verplichtingen. Ook volgend jaar worden de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars weer verminderd.

In de behandeling van Corona staan wij, gezien vanuit het (gezondheids)systeem gewoon buitenspel en worden wij daarin niet betrokken in het bieden van onze zorg. Van bovenaf wordt bepaald, zonder of met gepaste drang. Concrete voorstellen vanuit het veld (ook vanuit het reguliere veld) worden niet aanvaard en soms zelfs genegeerd. Het beleid blijft, ondanks alle kritiek, nog steeds met dezelfde centraal bepaalde visie gemaakt worden, met alle gevolgen van dien.

Ik wil hier geen onderdeel meer van uitmaken en heb besloten om het anders te gaan doen.

Hoe ik het precies anders ga doen is mij nog onduidelijk; het zal zich ontvouwen als ik het de tijd en ruimte geef om deze stap te maken. Helder is wel dat ik deze stap ga maken.

Voor mij voelt het goed om het financiële stuk dat verbonden is met gezondheid los te laten. Tegelijk is dat financiële stuk ook de grootste drijfveer van onze economische maatschappij waar onze wereld ‘moeder aarde’ door wordt geplunderd, verontreinigd en steeds verder door uit balans raakt. Deze onbalans bedreigt op haar beurt weer onze gezondheid en voor velen bedreigt het niet alleen hun gezondheid, maar zelfs het snijvlak van hun of ons bestaan, op leven en dood.

Mijn toekomstbeeld ziet er geheel anders uit, in het kort:

Een wereld zonder economisch belang, een wereld waarin we alles met elkaar kunnen en willen delen en dat wat we doen ook duurzaam samen gaat met ‘moeder aarde’. Dat we zorgdragen voor onze naaste en voor ons leefmilieu waarin de hele wereld weer in een soort van blue-zone (link) kan komen, waarin ons bestaan weer waarde en vervulling krijgt en er verruiming komt in ons bewustzijn. Dat we met elkaar een nieuwe fase (tijd) kunnen ontwikkelen waarin consumeren ter compensatie uit de ban is geraakt.

Op korte termijn is het voor mij vooral van belang dat ik me bewust mag blijven dat ik mijn eigen regie heb. Waar gaat mijn aandacht naartoe? En wil ik dat wel of geen aandacht geven? Is er iets anders wat ik wil? Of is er iets dat belangrijk is voor mij? Door dicht bij mezelf te blijven en te voelen, kan ik mij verhouden tot elke stap die ik maak en hier ook de verantwoording voor nemen. Zo heb ik telkens een keuze, bijvoorbeeld wel of geen rekening schrijven, of waar geef ik mijn euro’s aan uit of waar wil ik mijn euro’s aan besteden?

Voor mij is het nu duidelijk dat ik volgend jaar geen rekeningen meer ga schrijven voor mijn diensten als klassiek homeopaat en voor iedereen bereikbaar wil zijn, ook voor de mensen die het nu niet kunnen betalen.

Ik wil u allen vragen, als u voor mij blijft kiezen, om zelf de afweging te maken wat mijn ondersteuning met homeopathie u waard is, en deze waarde dan het liefste contant te betalen.

Waarom contant hoor ik u vragen? Daar ik zie dat het van belang is om de nieuwe fase (tijd) te kunnen verwezenlijken door zoveel mogelijk contant geld in omloop te brengen, en op deze manier minder afhankelijk te worden van de banken.

Het is hoe dan ook mijn wens om tijdelijk (voor hoe lang dan ook) meer met contant geld te betalen, zodat er voorlopig een onderlinge geldstroom kan ontstaan waarmee wij elkaars waarde onderling mee kunnen uitwisselen. Een concrete geldstroom in plaats van het wisselen van digitale getallen.

In mijn toekomstbeeld wordt de waarde bepaald door degene die de vraag heeft gesteld aan een ander. Als ik een vraag (dienst of een goed) stel, dan betaal ik de waarde die het voor mij heeft aan de ander, het liefst contant. Of een deel contant en het andere deel met een tegendienst of een goed waar ik mee kan ruilen. En als ik geen contanten meer heb, dat ik dan een dienst kan verlenen aan diegene die voor mij van waarde is geweest. En als diegene niks nodig heeft, dat ik dan een dienst voor een ander doe met een vergelijkbare waarde. Ook kan ik ruilen met producten of andere zaken die het evenwicht weer brengen in de balans van vragen, geven en ontvangen. We kunnen verder denken dan alleen met geld.

Afwachten is voor mij geen optie meer, maar een doodlopende weg. Ergens ligt een nieuwe weg die ik hiermee een impuls wil geven.

Een ander verschil is, dat ik vanaf 1 januari 2022 kosten die ik maak voor het maken van de middelen (in overleg) vergoed wil hebben, evenals de kosten van het opsturen van de middelen. Een overzicht hiervan komt op de website te staan.

Geld blijft voor nu nog een uitwisselingsmogelijkheid, totdat we met elkaar het omslagpunt bereikt hebben, en we dan ook het geldstuk kunnen los laten door het vertrouwen wat we in elkaar hebben gekregen.

Ik wil u hierbij nu het vertrouwen geven, door geen rekeningen meer te schrijven en mijn toegevoegde waarde aan u over te laten.

Met elke stap vooruit wordt een nieuwe weg afgelegd, stapje voor stapje, en terugkijkend zien we dat we onderweg zijn.

Vanuit respect, broederschap, gelijkheid, eerlijkheid, liefde en vertrouwen; kortweg, bewust zijn van het geheel waar we allemaal een gelijk deel van zijn. Het deel waar we allemaal ook onze verantwoording voor mogen dragen in de keuze die we maken. Ongeacht welke keuze, als deze weloverwogen is en klopt voor die persoon.

Hopelijk komt ooit de tijd dat we alles zonder geld met elkaar kunnen delen en uitwisselen. Zodat we toegevoegde waarde (tijd, moeite en aandacht) aan grondstoffen en diensten mogen voortbrengen, en samen mogen genieten van ons bestaan met elkaar.

Over hoe toekomstige grote vraagstukken opgelost kunnen gaan worden, mogen jonge mensen zich buigen die dit nieuwe bewustzijn al in zich dragen. Om daarmee vorm te geven aan hun toekomst met elkaar: levend in een duurzame harmonie met de wereld als geheel.