Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat rekening houdt met de principes van de homeopathie waaronder het gelijksoortigheidsprincipe, individualisatie en dynamiseren of potentiëren van hoge verdunningen.

De richtlijnen werden opgesteld met behulp van de beleidsontwikkelmethode zoals die wordt toegepast door de Franse Gezondheidsraad. Zeven stuurgroepen bestudeerden verschillende aspecten waaronder chirurgie, chemotherapie, targeted therapie, bestraling, hormoontherapie en het nazorgtraject. De bevindingen van deze stuurgroepen werden gepresenteerd aan 50 apothekers, oncologen en chirurgen gespecialiseerd in homeopathische ondersteunde zorg. Na discussie werden behandelpunten aangenomen, aangepast of afgewezen. Vervolgens is een consensusdocument ontwikkeld, als leidraad voor ondersteunende homeopathisch oncologische zorg. Het document is een antwoord op de wens de behandelpraktijk in ondersteunende oncologische zorg te verbeteren.

Homeopathie kan veilig ingezet worden naast reguliere therapie omdat het geen bijwerkingen geeft en er geen interactie is met medicatie. Het is de eerste keer dat dergelijke richtlijnen voor homeopathische zorg zijn opgesteld. De stuurgroep geeft aan dat deze werkmethode voor meerdere gebieden van homeopathische zorg van betekenis zou kunnen zijn.

Meer informatie treft u op www.shisso-info.com.

Bron: VNIG.nl

Gerelateerde artikelen

  • Homeopathie kan welzijn kankerpatiënten verbeteren Homeopathie kan het psychische en emotionele welzijn van kankerpatiënten die…

  • Meer dan helft minder antibiotica gebruik door homeopathie Uit onderzoek onder 518 volwassenen en kinderen met luchtweg infecties blijkt…

  • Onderzoek: Werkzaamheid van hoge verdunningen in de… Homeopathische middelen zijn heel hoog verdunde stoffen van bijvoorbeeld planten…

  • Tips om je gezondheid te verbeteren Je kunt best veel zelf doen om je gezondheid te…

  • Wereld Reuma Dag Op Wereld Reuma Dag, 12 oktober, wordt jaarlijks wereldwijd de…

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.