Mazelen een gewone kinderziekte – achter liggende informatie over vaccineren

Een kinderziekte is een virusziekte die zo besmettelijk is dat de meeste mensen ze al vroeg in hun leven als kind een keer doormaken. Hierna bestaat in het algemeen volledige immuniteit wat inhoudt dat herhaling van de ziekte over het algemeen niet voorkomt. De klassieke kinderziekten zijn:

· mazelen (morbilli)

· roodvonk (scarlatine)

· rodehond (rubella)

· vierde ziekte (ziekte van Filatov-Dukes)

· vijfde ziekte (erythema infectiosum)

· zesde ziekte (exanthema subitum)

· bof (parotitis)

· waterpokken (varicella zoster)

Roodvonk is in dit rijtje een buitenbeentje omdat dit door een bacterie wordt veroorzaakt en ook vaker tot ernstige complicaties aanleiding geeft. Ook kan een menselijk lichaam geen immuniteit opbouwen tegen de roodvonk-bacterie. Wel kunnen we met meer weerstand (gezondheid) ons beter wapenen tegen deze bacteriële infectie.

Het blijkt dat door te vaccineren tegen deze kinderen er geen volledige immuniteit wordt verkregen.

Belangrijk is dat we ons eerst informeren hoe het nu daad werkelijk zit.

Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om alle gegevens boven tafel te krijgen over vaccineren.

Kijk voor een artikel over mazelen op deze website: https://www.klassiekehomeopathie.nl/de-mazelen-hype-ontkracht/

En kijk voor meer achter liggende informatie over vaccineren ook op deze website: https://stichtingvaccinvrij.nl/keuzevrijheid-of-verplichting/

Ik stel een vraagtekens bij dit onderwerp waarom er geen openheid over is?

Waarom informatie voor ons als gewone burgers wordt achter gehouden?

Wie misleid wie?

Wie heeft hier voordeel bij?

En hoe zit het met het voordeel voor ‘onze’ kinderen? Waar zijn die beter bij gebaat, wel of niet vaccineren?

In mijn opinie zijn bijna alle kinderen beter af bij het krijgen van kinderziektes om hun immuunsysteem te versteken.

Kinderen die al verzwakt zijn kunnen risico lopen bij het krijgen van de bijwerkingen van het vaccin maar ook op complicaties bij het krijgen van de kinderziekte zelf.

Vanuit mijn kennis zijn de kinderziektes bedoeld om de belasting vanuit de erfelijkheid tegen te gaan en ons immuunsysteem te versterken tegen o.a. virale infecties.

Met name de kinderziektes van de BMR, Bof Mazelen en Rode hond maar ook de waterpokken, die alle virale infecties zijn.

In de DKTP zit een combi van bacteriële en virale ziektes , Difterie-Kinkhoest-Tetanus zijn bacteriële infecties en de P staat voor Poliomyelitis wat een virale infectie is. Bij deze groep van vaccins is het raadzaam ze niet tegelijk maar apart te geven op een latere leeftijd. En misschien alleen de P die staat voor Poliomyelitis. Ook hierin zijn keuze mogelijkheden.

Ik denk dat het goed is om op basis van Informatie een keus te maken (in plaats van in onwetendheid) in het wel of niet vaccineren van uw kind(eren) en op welke manier, als cocktail of apart per vaccin en op welke leeftijd.

Kijk ook voor meer informatie op deze site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken:

https://www.nvkp.nl

Hartelijke groet,

Ben Bongers