tegen werking op de bewezen werking van Homeopathie, uit ANGST hiervoor . . . . . .

Reclame Code Commissie ofwel De Kracht van Suggestie

Gebaseerd op het artikel “The power of suggestion” door Karin Mont, gepubliceerd in het zomer/najaarsnummer van Homeopathy in Practice, 2016

Het afgelopen jaar zijn een aantal homeopaten op bijzonder onaangename wijze geconfron-teerd met de Reclame Code Commissie (RCC). Een paar individuen die blijkbaar niets anders te doen hebben, dienden een klacht in bij de RCC over websites van homeopaten, die vermeende “misleidende informatie” zouden bevatten.

Het is overduidelijk dat de klagers bezig zijn met een campagne tegen homeopathie. De mening van zowel de klagers als de RCC is duidelijk en hardnekkig: “er is geen bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie, en daarom werkt het niet”.

De klagers richten zich tot nu toe hoofdzakelijk op homeopaten die op hun website informatie hebben staan over onder meer Cease, het ontstoren van vaccinaties, homeoprofylaxe, vaccinatieschade en hieraan gerelateerde onderwerpen.

Ondanks dat de betreffende homeopaten uitgebreid hebben gereageerd op de klachten, met ruim bewijs voor al hetgeen ze op hun website hebben staan, zoals wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen autisme en vaccinatie, blijft de RCC volharden in haar oordeel dat dit verband er niet is.

De klagers krijgen zeer uitgebreid de gelegenheid te reageren op het verweer van de homeopaten tegen de uitspraken van de voorzitter, de homeopaten mogen niet schriftelijk reageren hierop. Protesten hiertegen worden door de Commissie zonder enig argument terzijde geschoven.

Klagers zijn geen wetenschappers en hun kritiek is ongefundeerd.

De Reclame Code Commissie bestaat uit twee afdelingen, de Stichting Reclame Code (SRC) die de reclame code schrijft (Nederlandse Reclame Code), en de RCC die de klachten behandelt. Wanneer de RCC een uitspraak heeft gedaan over een vermeende misleidende reclame, wordt de adverteerder (de homeopaat in dit geval) geacht deze beslissing op te volgen en de vermeldingen op zijn of haar website aan te passen. Doe je dit niet, dan kom je op een lijstje met de vermelding “non-compliant”.

De SRC en de RCC zijn twee kanten van dezelfde medaille. De SRC, bestaande uit een niet-gekozen en niet-representatieve groep individuen, schrijft de regels en de RCC, eveneens bestaande uit een niet-gekozen en niet-representatieve groep individuen, wordt geacht deze regels te handhaven. Ben je het er niet mee eens, dan beslist het College van Beroep, dat eveneens bestaat uit niet-gekozen en niet-representatieve individuen.

Geen van deze groepen beschikken over enige kennis of expertise op het gebied van een specialisme als homeopathie, noch over enige kennis over de behandeling van medische condities, maar de toon van hun communicatie suggereert iets anders. De meeste homeopaten die een brief ontvingen van de RCC voelden zich geïntimideerd door de inhoud ervan.

Het grootste deel van het publiek is zich er volstrekt niet van bewust dat de SRC slechts een zelfregulerend orgaan is dat gefinancierd wordt door het reclame makend bedrijfsleven. Het is een zelf benoemd, vrijwillig regulerend orgaan. De SRC hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, en heeft absoluut geen wettelijke macht, hoewel dit feit niet wordt gereflecteerd door de manier waarop ze zichzelf presenteert.

De enige echte macht die de SRC heeft, is de macht die we haar toekennen!

Het enige dat de SRC kan doen met adverteerders die “non-compliant” zijn, is deze onder de aandacht brengen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit. Toezichthouders houden zich uitsluitend bezig met ernstige gevallen, en moeten de consument beschermen tegen gevaarlijke en illegale handel. Het laatste waar toezichthouders hun tijd mee willen verspillen is met overduidelijk onechte klachten tegen homeopaten, vooral wanneer ze reden hebben om aan te nemen dat het merendeel van deze klachten wordt gegenereerd door kleine groepjes met een specifieke anti-homeopathie agenda.

De indieners van de klachten bij de RCC negeren volledig de persoonlijke ervaring van miljoenen patiënten en de klinische ervaring van miljoenen behandelaars. Ze negeren tevens alle RCT’s (randomised controlled trials) en rapporten zoals dat uit 2011 van de Zwitserse regering. Op basis van dit onderzoek, dat aantoont dat homeopathie effectief, kosten reducerend en veilig is, is homeopathie in Zwitserland opgenomen in de basisverzekering.

Wij kunnen vaststellen dat voor de indieners van de klachten bij de RCC de aarde nog steeds plat is.

Wij dienen ons grondwettelijk recht om het publiek te voorzien van legale, eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie, via alle media, te beschermen. Meer nog dan dat dienen we het recht van het publiek op toegang tot nuttige en accurate informatie over homeopathie hoog te houden .

We leven in een zogeheten “vrije maatschappij” overeenkomstig artikel 10-1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.

We hebben tevens het recht ons beroep uit te oefenen zonder constant belaagd te worden door ongefundeerde aanklachten en intimidatie. Wij weten dat homeopathie werkt, en dat wij als behandelaars onze patiënten kunnen helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

Alles wat we nodig hebben is het vertrouwen en de moed door te gaan met het delen van deze kennis met de rest van de wereld.

Vertaald door Annemieke Boelsma